Là các lính bản xứ mà Pháp chiêu mộ trong cuộc chiến ở các vùng thuộc địa Đông Dương gồm cả Nam Kỳ, Bắc kỳ, được phiên chế trong binh đoàn Bộ binh BẮC KỲ

Lính tập (tirailleurs indochinois)
Lính tập là tên gọi chung bao gồm các lính khố đỏ và khố xanh. Lính khố đỏ ( tirailleurs indochinois ) là lực lượng bản xứ Đông Dương hay dùng trong việc đánh dẹp gồm có 3 loại chính: Khố đỏ Bắc Kỳ (tirailleurs tonkinois), khố đỏ Nam Kỳ (tirailleurs annamites, tirailleurs cochinchinois hay tirailleurs saigonnais) , khố đỏ Cao Miên (tirailleurs cambodgiens), ngoài ra còn có lính khố xanh (milicien à ceinture blue, garde provincial , lính thủ bộ ở Nam Kỳ) ở các tỉnh, lính Khố lục canh gác phủ huyện, lính khố vàng (milicien à ceinture jaune, garde royal à Hué ) đóng ở Kinh đô Huế với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và tuần tra. Ngoại trừ quần áo, nón dẹp ( sau này là nón chóp) thì sự phân biệt của các sắc lính dựa trên màu của dải dây thắt lưng được buộc ở bụng với đầu dải buông thõng xuống như 1 cái khố

Lính tập (tirailleurs indochinois)
Ngay khi Pháp binh Đà Nẵng đã chiêu mộ người Việt đánh nhau nhưng không được tin dùng vì tỷ lệ đào ngũ cao. Mãi tận 1879, Pháp mới thành lập 1 đội lính bản xứ gồm 1700 người với nhiệm vụ canh gác và giữ an ninh khi đã bình định xong Nam Kỳ.
Mãi tới tận khi Pháp đánh thành Hà Nội và thua trận Cầu Giấy lần 2 với cái chết của Henri Riviere thì Pháp mới điều chuyển lính khố đỏ ra đụng trận phía bắc với trận mở màn ở thành Sơn Tây. Năm 1884 với sắc lệnh 13 tháng 5, Pháp cho thành lập đội lính khố đỏ Bắc Kỳ từ ban đầu là kén chọn từ các giáo dân Thiên Chúa và lúc sau thì không kể nguồn gốc miễn là người lương thiện.
Xét về quân đội thì Khố đỏ Bắc Kỳ đông hơn so với Nam Kỳ khi có tới 4 trung đoàn với 1400 quân mỗi trung đoàn so với 1 trung đoàn Nam Kỳ cho tới năm 1895 thì thành lập thêm 1 trung đoàn Bắc Kỳ với phần lớn quân số gốc Thổ và Mường với 3 trung đoàn trực thuộc Hải quân và 1 trung đoàn của Bộ binh. Bên cạnh đó còn có thêm lực lượng Truy Kích An Nam Chasseurs annamites trong 1 thời gian ngắn. Các cấp chỉ huy đều là người Pháp với mỗi viên quan ba (đại úy) chỉ huy trung đoàn trong khi người Việt thì lẹt đẹt với chức phó quản (adjudant), cai (caporal) hoặc đội (sergent)

Lính tập (tirailleurs indochinois)
Tuy nhiên việc đăng tuyển lính tập thường với các điều kiện khó khăn với độ tuổi từ 22 tới 28, không có bệnh, không có tiền án, không vi phạm thuần phong mỹ tục và thường được tuyển thong qua 3 cách là bắt quân dịch, lính tình nguyện hoặc tái đăng ngũ sau khi hết hạn là 5 năm thì được tái đăng thêm từ 1 tới 3 năm và tối đa là 25 năm thì có thưởng còn không thì sẽ ở đội Trù bị để sẵn sàng trình diện khi bị gọi
Lính tập khi tham gia thì gia đình được cấp 3 mẫu đất công theo quy chế gọi là binh điền, cùng mức lương 3 đồng bạc Đông Dương với tổng cả năm là 73 đồng bạc cho người lính, 14,45 đồng và tổng cả năm 351,61 đồng cho phó quản cùng với lương hưu sau khi đi lính tối thiểu 15 năm và phẩm hàm cho người về hưu. Lương hưu trả bằng Francc và tăng dần theo số năm đi lính cũng như thời kì do tỉ suất mất giá với đồng thuộc địa, Lính 99 franc /39,6 đồng cho cả năm và sau khi đi 45 năm thì có 231 franc/ 92,4 đồng/ năm so với phó quản 201,60 franc/ 80,64 đồng / năm cho 15 năm tại ngũ và sau 45 năm thì sẽ hưởng mức 470,40 franc/188,16 đồng/ năm (đi lính càng lâu, lương hưu càng nhiều). Bên cạnh lương phẩm hàm hưu cho người đi lính cũng là kèo thơm cho người đi lính và vinh dự hơn khi đi lính mà có khen thưởng trong thời gian quân ngũ và còn thở khi về hưu thì sẽ được coi như quan cửu phẩm theo quy chế hàm võ giai đối với 1 số đẳng cấp nhất định trong quân .
Lực lượng lính tập – vệ binh bản xứ đã theo chân Pháp có mặt trong các cuộc chiến từ đánh nhau với Nghĩa Hòa đoàn tới chiến tranh thế giới lần 1


30/6/1915 Pháp cho thành lập lực lượng vệ binh bản xứ (Garde Indigène) bao gồm từ tất cả số lính tập ban đầu đã có với chỉ huy quân tối cao ở các vùng miền là thống đốc với Nam Kỳ, Thống sứ với Bắc Kỳ và Khâm Sứ đối với Trung Kỳ ,cũng giữ vai trò đảm bảo an ninh , đàn áp khởi nghĩa khi cần hoặc canh gác các khu vực quan trọng… Bên cạnh đó còn có thêm các đội thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt của Đông Dương như lính dõng a.k.a vệ binh miền núi (Garde Montagnarde) , lính cơ (P. Milice).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here