Quân liên bang nhiều lần thất bại trên chiến trường khiến Chính phủ Lincoln phải điều chỉnh chiến lược. Thời kỳ đầu cuộc chiến, Lincoln mong muốn trong lúc chưa đụng chạm đến chế độ nô lệ miền Nam, nhanh chóng dẹp loạn, hồi phục thống nhất.

TRẬN GETTYSBURG ( Nội chiến Mỹ )

Ngày 1-1-1863, Lincoln chính thức công bố “Tuyên ngôn giải phóng nô lệ”, tuyên bố giải phóng nô lệ da đen ở các bang miền Nam, triệt để bài trừ chế độ nô lệ, đồng thời thực thi hàng loạt các cuộc cải cách. Điều này khiến cho các chủ nô miền Nam phản đối, các nô lệ rủ nhau bỏ trốn. Đội ngũ quân liên bang không ngừng lớn mạnh. Lúc này, Tướng Lee của quân đồng minh miền Nam chỉ huy 76.000 người tấn công vào bang Pennylvas ia hòng chiếm lại căn cứ hậu cần chiến lược Harrisburg, tiến một bước uy hiếp thủ đô Washington của Chính phủ liên bang. 90.000 quân của binh đoàn Potomac thuộc quân liên bang ngày càng lớn mạnh dưới s ự chỉ huy của Tướng Milde đã nhanh chóng tiến về phía trước chặn đường quân miền Nam.

Ngày 30-6, lực lượng tiên phong của hai bên đã gặp nhau tại Gettys burg. Sau một ngày giao chiến ác liệt, quân miền Nam chiếm lĩnh được Gettys burg. Quân liên bang tạm thời rút về núi Lookout phía Nam. Tối đó, lực lượng chi viện của quân liên bang kéo đến, lập tức khống chế điểm cao gần đó, đồng thời đi men theo triền núi, xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố ngay trong đêm.

TRẬN GETTYSBURG ( Nội chiến Mỹ )

Chiều 2-7, quân miền Nam tổ chức tấn công cánh phải quân liên bang. Quân liên bang dựa vào công s ự, nã đại bác dữ dội, đồng thời liên tiếp xả cabin vào quân miền Nam đang tấn công. 3 giờ s áng, quân miền Nam lại tập trung được 15.000 người, từ hướng chính xông vào giữa trận địa của quân liên bang để phát động tấn công. Khi quân miền Nam tấn công đến vành đai quanh co và hẹp thì bị phản công bằng s úng và pháo ác liệt từ quân liên bang, thương vong nặng nề. Thế nhưng, họ không hề dừng cuộc tấn công. Quân miền Nam tấn công lên đỉnh Lookout đã đánh giáp lá cà với quân liên bang. Quân liên bang dựa vào lợi thế địa lý và s ự yểm hộ của các công s ự, đẩy lùi được quân miền Nam, tiêu diệt gần 28.000 quân miền Nam. Ngày 4, mưa gió bão bùng, Tướng Lee thấy tình thế bất lợi cho mình, bèn thừa lúc mưa to gió lớn chỉ huy tàn quân rút lui. Thế nhưng, Milde chần chừ thiếu quyết đoán, không chịu thừa thắng truy kích, mất cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân của Tướng Lee. Đồng thời lúc đó, chiến khu tuyến miền Tây cũng đã chiếm được Vicks burg là thị trấn quan trọng ở hạ lưu s ông Misỉsippi, bắt sống 20.000 quân miền Nam. Hai thắng lợi quan trọng của quân liên bang đã trở thành bước ngoặt cho cuộc chiến tranh Nam – Bắc. Từ đó, quân miền Nam dần dần mất quyền chủ động chiến lược, quân liên bang bắt đầu phản công.

TRẬN GETTYSBURG ( Nội chiến Mỹ )

Mùa xuân năm 1864, Lincoln giao cho Grant giữ chức Tổng tư lệnh quân liên bang, Sherman làm Tư lệnh chiến khu miền Tây. Họ đã lập kế hoạch chiến lược mới. Từ đó, quân liên bang ngày càng hùng mạnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng hết thành phố này đến thành phố khác. Tháng 9, s au khi chiếm dươc Atlanta, Grant lựa chọn 62.000 tinh binh, dưới s ự phối hợp của hải quân, tấn công chiếm đóng thị trấn duyên hải Chattanooga. Chiến dịch này đã chia cắt lãnh thổ của quân đồng minh miền Nam ra làm hai. Tháng 1-1865, Sherman đưa quân về phía Bắc, phối hợp cùng Grant tấn công quân miền Nam. Ngày 3-4, giải phóng thủ đô Richmond thuộc chính quyền đồng minh. Ngày 9, Tướng Lee dẫn 28.000 tàn binh bại tướng đầu hàng Sherman, kết thúc cuộc chiến tranh Nam – Bắc Mỹ kéo dài 4 năm.

 

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here